Quantum Leap Strategy AG bu maliýe we strategiki dolandyryş ugurdaky Şweýsariýanyň maslahat beriş korporasiýasydyr. Kompaniýalaryň ýerleşişini we medeniýetara işewür hyzmatdaşlyga we tanyşdyryşa akademiki çemeleşmäni ulanma arkaly täze bazarlara çykmak biziň üns merkezimizde bolup durýar. Şweýsariýanyň kanunlaryna laýyklykda öz-özüni dolandyrýan gurama hökmünde hasaba alynan. Quantum Leap Strategy AG Şweýsariýanyň kanunlaryna laýyklykda hereket edýär we AML / KYC barlagyny üpjün etmek, şeýle hem AMLA düzgünnamasyna laýyklykda serişde çeşmesini barlamak bilen maýa goýujylary goramak üçin ähli zerur çäreleri görýär. Quantum Leap Strategy AG Dawosda her ýylda EmTech maýa goýum konferensiýasyny geçirýär. Bu çäre öňdebaryjy pudak hünärmenleri tarapyndan "WEF Dawos hepdeliginde TOP-5 wakalar" hökmünde maslahat berildi.

Dolandyryş maglumatlary:

Kwant Leap Strategy AG

Hasaba alyş: CHE-105.375.399

Salgysy: Geverbestrasse 7, 6330
Ham, Şweýsariýa

Web-saýt: QLStrategy.ch

E-poçta: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Dolandyryş:

Alena Yudina – dolandyryjy direktory

E-poçta: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

El telefony: +41 79 269 53 60

Ýerleşýän ýeri: Sýurih, Şweýsariýa

Kompaniýanyň bank
maglumatlary:

Bankyň ady: Post Maliýe

Hasap-Nr.: 15-149265-6 

IBAN: CH73 0900 0000 1514 9265 6

BIX: POFICHBEXXX

Administrative Information:

Quantum Leap Strategy AG

Registration: CHE-105.375.399

Address: Gewerbestrasse 7, 6330,
Cham, Switzerland

Website: QLStrategy.ch

E-mail: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Telekeçilik ruhy, netijelere gönükdirilen, çeýe we işjeň
Müşderiniň maksatlary, ýokary başlangyç we oňyn pikirlenmek bilen anyk kesgitlemek
Taslamanyň üstünlikli bolmagy üçin bütin dünýäde gezelenç etmek
Bilelikdäki ruh, dawa çözmek çemeleşmesi
Arkaýyn taslamany dolandyrmak tejribeli hünärmenler

Baş edara we hyzmatdaşlar

Switzerland Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen
Bahrain
Office No:33, Bldg.114, Road 383, Government Avenue, Manama
India
B501 Krishna Complex, Opposite Devashish Business Park, Bodakdev, Ahmedabad, 380054

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.